Σουβλάκια Αττική-Χαιδάρι Johnnys Grill Cafe

2105325021
Γεωργίου Καραισκάκη 35