ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΡΡΗΣ Ι. -ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Πειραιάς - ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 98