Ελληνική Κουζίνα Εστιατόρια-ΣΟΔΕΙΑ (Η)

Τηλ.: 2108012697 - Διονύσου 41, Κηφισιά
Τηλ.: 2108012697 - Διονύσου 41, Κηφισιά