Ταβέρνες-Κλασικές ταβέρνες - ΚΟΥΤΟΥΚΙ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Τηλ.: 2108080780, 2108080760 - Λ. Κηφισίας 308, Κηφισιά
Τηλ.: 2108080780, 2108080760 - Λ. Κηφισίας 308, Κηφισιά