Πρεσβείες-Προξενεία-Πρεσβεία Χιλής

Τηλ: 210 8071020, Fax: 210 8071065
Λεωφόρος Κηφισίας 317 Α
Τηλ: 210 8071020, Fax: 210 8071065