Ταβέρνες-Κλασικές ταβέρνες - ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ

Τηλ.: 2108074416 - Εμμ. Μπενάκη 22, Κηφισιά
Τηλ.: 2108074416 - Εμμ. Μπενάκη 22, Κηφισιά