Κινέζικο Φαγητό-Αττικη-Κηφισια GOLDEN PHOENIX

2108013588
Χαριλαόυ Τρικουπη και Γορτυνίας