Ιαπωνέζικη Κουζίνα-Αττική-Κηφισιά Square Sushi

2108081512
Θεοδώρου Δηληγιάννη 56