Πολίτικη Κουζίνα-TIKE

Τηλ.: 2108014584, 2108084418 - Χαρ. Τρικούπη κ. Κρήτης 27, Κηφισιά
Τηλ.: 2108014584, 2108084418 - Χαρ. Τρικούπη κ. Κρήτης 27, Κηφισιά