Ιταλική Κουζίνα-CODICE BLU

Τηλ.: 2107230896 - Χάρητος κ. Λουκιανού, Κολωνάκι
Τηλ.: 2107230896 - Χάρητος κ. Λουκιανού, Κολωνάκι