Χώροι Τέχνης-Αίθουσα Τέχνης Αθηνών

Τηλ.: 2107213938 - Γλύκωνος 4, Δεξαμενή, Κολωνάκι
Τηλ.: 2107213938 - Γλύκωνος 4, Δεξαμενή, Κολωνάκι