Θερινοί Κινηματογράφοι-Δεξαμενή

210 3623942 Bar μέ τραπέζια
Πλατεία Δεξαμενής
210 3623942 Bar μέ τραπέζια