Πρεσβείες-Προξενεία-Πρεσβεία Κύπρου

210-7237883
Ηροδοτου 16