Καρδιολογικό Ιατρείο Εξάρχου Αγγελική

Αθήνα - Αθήνα (κέντρο)

Πατριάρχου Ιωακείμ 30-32