Καρδιολογικό Ιατρείο Εξάρχου Αγγελική

Αθήνα - Αθήνα (κέντρο)

Ειδικότητα: Καρδιολόγοι
Πατριάρχου Ιωακείμ 30-32