Θεατρικό Εργαστήρι

Αθήνα - Αθήνα (κέντρο)

Χαλκοκονδύλη & Μενάνδρου 85, Αθήνα