Χώροι Τέχνης-Μέγαρο Εϋνάρδου του ΜΙΕΤ

Τηλ.: 2103234267, 2105223101 - Αγ. Κωνσταντίνου 20 κ. Μενάνδρου, Ομόνοια
Τηλ.: 2103234267, 2105223101 - Αγ. Κωνσταντίνου 20 κ. Μενάνδρου, Ομόνοια