Ρεμπετάδικα-Μεταξουργείο - Τράμ

Ουγκω Βικτ. & Ακομινατου