Θέατρα-ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ-ΝΕΑ ΣΚΗΝΗ-«ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ»

Αγ. Κωνσταντινου 22