Τράπεζα Πειραιώς-Αττική-Αθήνα,Αγ.Κων/νου

Αγ. Κωνσταντινου 14