Φαρμακεία Υπόλοιπης Ελλάδας-Πάτρα Κολοκοτρώνη 22, Πλ. Όλγας, 2610273535

Δραγανίγος Ιωάννης - Παπαθανασίου Παναγιώτα
Κολοκοτρώνη 22
Δραγανίγος Ιωάννης - Παπαθανασίου Παναγιώτα