Ωδεία-ΩΔΕΙΟ ΕΘΝ. ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΟΥ

28ης Οκτωβριου 42