Θέατρα-ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ

Τηλ.: 2108252242-3 - Καπνοκοπτηρίου 8 και Στουρνάρη
Τηλ.: 2108252242-3 - Καπνοκοπτηρίου 8 και Στουρνάρη