Διαγνωστικά Κέντρα-Αθήνα-Παπανδρέου Δ.

210-5222500
Πατησιων 49