Κυψέλη Hotel

Μανγησία - ΒΟΛΟΣ

2421024420
Αγ. Νικολάου 1