Μήλο & Κανέλα Οπωροπαντοπωλειο

Θεσσαλονίκη - ΠΕΡΑΙΑ

Λεωφόρος Θεσσαλονίκης 29