Βιοιατρική Περαία

Θεσσαλονίκη - ΠΕΡΑΙΑ

Λεωφόρος Θεσσαλονίκης 2, 57019, Περαία, Θεσσαλονίκης