Διάφορες Ταβέρνες-Νέοι Επιβάτες Η Σερβιτόρα εξαφανίζεται πίσω από την Κουρτίνα

Μύδια γιαχνιστά, γάβρος γόνος καλαμαριού
Κουντουριώτου 81
Μύδια γιαχνιστά, γάβρος γόνος καλαμαριού