ΧΡΥΣΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

23920 27032
ΣΟΛΩΝΟΣ 28 57019