ΘΩΜΙΔΟΥ ΘΩΜΑΗ-ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ

Θεσσαλονίκη - ΠΕΡΑΙΑ

2392301068
Ανθέων 38