Αφοί Κωνσταντακάτου-Θεσσαλονίκη

Τηλ.: 2310476355 Αεροδρόμιο
Λ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΠΕΡΑΙΑΣ 14
Τηλ.: 2310476355 Αεροδρόμιο