ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Αθήνα - ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ 289