Χώροι Τέχνης-Ίδρυμα Ευγενίδου

Τηλ.: 2109469600 - Λεωφ. Συγγρού 387, Π. Φάληρο (είσοδος από Πεντέλης 11)
Τηλ.: 2109469600 - Λεωφ. Συγγρού 387, Π. Φάληρο (είσοδος από Πεντέλης 11)