ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ - ΤΣΙΑΚΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ - ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ

Αθήνα - ΚΑΛΛΙΘΕΑ

Επαμεινώνδα 42 και Κλυταιμνήστρας 3 Καλλιθέα