ΜΟΥΡΓΙΑ ΣΟΦΙΑ ΙΑΤΡΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Αθήνα - ΚΑΛΛΙΘΕΑ

Ειδικότητα: Γεν. Ιατρικής
6978016185,2111835395 Σύντομη Περιγραφή
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ 42