ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Αθήνα - ΚΑΛΛΙΘΕΑ

Ειδικότητα: Νεφρολόγοι
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ 42 & ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑΣ 3