ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Αθήνα - ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ 42 & ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑΣ 3