ΔΗΜΗΤΡΑ Ζ. ΜΑΛΑΚΟΥ-ΡΟΝΤΟΥΛΗ, ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΥΣΙΑΤΡΟΣ, ΛΑΡΙΣΑ

Λάρισα - ΛΑΡΙΣΑ

Βουλγαροκτόνου 8Α, Λάρισα