ΔΗΜΗΤΡΑ Ζ. ΜΑΛΑΚΟΥ-ΡΟΝΤΟΥΛΗ, ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΥΣΙΑΤΡΟΣ, ΛΑΡΙΣΑ

Λάρισα - ΛΑΡΙΣΑ

Ειδικότητα: Φυσίατροι
Βουλγαροκτόνου 8Α, Λάρισα