ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

Λάρισα - ΛΑΡΙΣΑ

Ειδικότητα: Καρδιολόγοι
2410-670155
ΗΛΙΟΔΩΡΟΥ 10 41222