ΡΙΖΟΥ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ ΧΡΥΣΗ

Λάρισα - ΛΑΡΙΣΑ

Ειδικότητα: Παιδίατροι
2410626719
ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 41 41222