ΜΥΖΙΘΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Λάρισα - ΛΑΡΙΣΑ

Ειδικότητα: Παθολόγοι
2410621604
ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 41 41222