ΠΙΣΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Λάρισα - ΛΑΡΙΣΑ

Ειδικότητα: Γυναικολόγοι
2410621760/6932473262
ΗΠΕΙΡΟΥ 76 41222
2410621760/6932473262