ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Λάρισα - ΛΑΡΙΣΑ

Ειδικότητα: Ορθοπεδικοί
2410410501- 6933072072
ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 65 41222
2410410501- 6933072072