Σχολή Οδηγών Αξιωτάκη

Αθήνα - ΠΑΤΗΣΙΑ

Παπαδιαμάντη 1, Πλατεία Παπαδιαμάντη - Άνω Πατήσια