Ταβέρνες-Κλασικές ταβέρνες - ΣΠΥΡΟΣ-ΑΝΤΩΝΗΣ

Τηλ.: 2102022358 - Γαβριηλίδου 24, Πατήσια
Τηλ.: 2102022358 - Γαβριηλίδου 24, Πατήσια