Ωδείο ΝΙΚΟΣ ΣΚΑΛΚΩΤΑΣ

Αθήνα - ΠΑΤΗΣΙΑ

τηλ: 210-2232339, 210-2287555
Αγ. Λαυρας 85
τηλ: 210-2232339, 210-2287555