ΚΑΤΑΦΥΓΙΩΤΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ

Πειραιάς - ΠΕΙΡΑΙΑΣ

2104522430-2104521984
Β ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ 26 18535
2104522430-2104521984