Βερόπουλος-Αττική-Ζωγράφου

Στραταρχου Παπαγου Αλεξ. Λεωφορος 122