Τράπεζα Κύπρου-Αττικη-Ζωγραφου Λεωφ.Στρ.Παπαγου Αλεξ. 95

Λεωφορος Στραταρχου Παπαγου Αλεξ. 95