Φαρμακεία Αττικής-Αττικη-Ζωγραφου Λεωφ.Στρατ.Παπαγου Αλεξ.131

Λεωφορος Στραταρχου Παπαγου Αλεξ. 131