Θερινοί Κινηματογράφοι-Αλέκα

210 7773608 Κήπος μέ τραπέζια
3ης Ορ.Ταξιαρχίας
210 7773608 Κήπος μέ τραπέζια