Εμπορική Τράπεζα-Αττική-Ζωγράφου

Στραταρχου Παπαγου Αλεξ. Λεωφορος 85